Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Senioři

Společenství seniorů naší farnosti se pravidelně schází každé druhé úterý v měsíci od 9,30 do 12 hodin ve farní učebně. Od 10 hodin je v kostele půl hodiny adorace za mír ve světě. Po té se scházíme v učebně na agapé. Všichni jste srdečně zváni.

Na programu jsou zajímavosti zejména z církevního prostředí, rozličné příspěvky, co koho zaujalo. Často se setkání účastní P. Vladimír Kalík se zajímavými přednáškami. U kávy a šálku čaje čas rychle plyne, často se najde důvod k větší oslavě.

Čtvrté úterý v měsíci se podniká vycházka po zajímavostech Prahy, případně jejího blízkého okolí. Zkušení průvodci nás provází zajímavými místy, je třeba sledovat aktuální oznámení.

Jednou ročně, zpravidla v červnu, se pořádá vícedenní zájezd do zajímavých míst naší země. Duchovní a poznávací zájezdy významně stmelují společenství.Školní rok 2023/2024

červen 2024

Červnový pobyt nejen seniorů a rodin s dětmi v Mariánských Lázních
Od úterý 11. do pátku 14. června 2024 zveme na již tradiční duchovní a poznávací pobyt, tentokrát jsme vybrali Mariánské Lázně.
Plánujeme výlety, prohlídky zajímavých míst v okolí.
Podrobnosti naleznete na plakátku

březen 2024

Modlitba křížové cesty v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě - 12.3.2024 - plakátek

únor 2024

Druhá část komentované prohlídky obrazů v NG - Schwarzenberský palác - "Staří mistři I." - úterý 27.2.2024 - plakátek k prohlídce

leden 2024

Komentovaná prohlídka výstavy "Petr Brandl: Příběh bohéma" ve Valdštejnské jízdárně - 23.1.2024 - plakátek

listopad 2023

Komentovaná prohlídka kostela svatého Haštala na Starém Městě - 28.11.2023 - plakátek

říjen 2023

Komentovaná prohlídka kostela svatého Havla na Starém Městě - 24.10.2023 - plakátek

září 2023

Komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panny Marie a benediktinského kláštera sv. Gabriela Praha 5-Smíchov - 26.9.2023 - plakátekŠkolní rok 2022/2023

červen 2023

Zájezd Jeseník 2023 - ve dnech 13.-18.6.2023 - plakátek k zájezdu

květen 2023

Komentovaná prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele Praha 8-Dolní Chabry - 23.5.2023 - plakátek

duben 2023

Komentovaná prohlídka kostela svatého Antonína Paduánského Praha 7-Holešovice - 25.4.2023 - plakátek

březen 2023

Komentovaná prohlídka výstavy - ČESKÁ VRCHOLNÁ GOTIKA V MODELECH - 28.3.2023 - plakátek

únor 2023

Komentovaná prohlídka obrazů v NG - Schwarzenberský palác - "Staří mistři I." - 28.2.2023 - plakátek k prohlídce

leden 2023

Komentovaná prohlídka kláštera Emauzy v Praze 2 - plakátek k prohlídce

listopad 2022

Prohlídka kostela svatého Václava v Praze na Proseku - plakátek k prohlídce

říjen 2022

Výstava - Alfons Mucha - rodinná sbírka - plakátek k výstavě

září 2022

Prohlídka kostela svatého Václava na Zderaze - plakátek k prohlídce


Školní rok 2021/2022

červen 2022

Zájezd - Olomouc - 14.-19.6.

Konečně!!! Po dva roky jsme se těšili na návštěvu Olomouce. Vše překazil covid. Letošní naději zprvu pokazila válka na Ukrajině, ztratili jsme ubytování u sestřiček – přednost samozřejmě dostali Ukrajinci. Nakonec se vše v dobré obrátilo a my jsme mohli vyrazit na duchovní a poznávací pobyt do Olomouce. Poznali jsme krásy Olomouce, navštívili arcibiskupství, prožili jsme Boží tělo v katedrále sv. Václava ve společnosti našeho arcibiskupa Jana Graubnera. Na Svatém Kopečku nás provedl a pohostil P. Adrián Pavel Zemek. Bylo to opravdu milé setkání. Některé z nás jsme se vydaly do Kroměříže. Byly jsme v zahradách, v zámku i kostelích. Bohužel, Podzámecká zahrada byla zavřená z důvodu možnosti pádu stromů po velké bouři a dešti. Prožili jsme ve společenství krásné dny a již se těšíme na další farní pobyt.
Zdeňka Bajerová

květen 2022

Prohlídka vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého Plakátek k prohlídce.

duben 2022

Prohlídka sbírkové expozice Staří mistři II ve Šternberském paláci Plakátek k výstavě.

Zájezd Olomouc - více o zájezdu do Olomouce.

březen 2022

Prohlídka - kostela Krista Spasitele více o prohlídce

únor 2022

Prohlídka - kostela Nejsvětějšího Srdce Páně více o prohlídce

leden 2022

Prohlídka - kostela sv. Ludmily více o prohlídce


Školní rok 2020/2021

říjen 2021

Prohlídka - Šternberský palác více o prohlídce

září 2021

na první setkání zveme v úterý 14. září 2021 do farní učebny.

na první vycházku zveme až na úterý 26. října (v září připadá 4. úterý na svatého Václava, kdy je státní svátek)

Plánované akce

Každé 2. úterý v měsíci pravidelné setkávání na faře v učebně s pohoštěním a zajímavostmi Na podzim 2020 máme domluvené vycházky na 4. úterý v měsíci, které budeme pravidelně podrobně aktualizovat s přihlédnutím na případná hygienická opatření

květen 2021

Společenství seniorů naší farnosti srdečně zve všechny zájemce na komentovanou prohlídku kostela svatého Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci (více o prohlídce)

listopad 2020

v úterý 24.listopadu 2020 od 10,00h - mše svatá v klášteře v Emauzích v kostele Panny Marie a svatého Jeronýma, od 10,45h komentovaná prohlídka kláštera, v 11,30h setkání s P. Marianem Klenerem OSB v sakristii při příležitosti jeho 80. narozenin

říjen 2020

v úterý 27.října 2020 od 10.00h - komentovaná prohlídka v Anežském klášteře s již známým průvodcem panem Beilem o svatých a jejich atributech (odložená z jara)

září 2020

v úterý 22.září 2020 od 9,00h - komentovaná prohlídka nově otevřené baziliky Nanebevzetí Panny Marie a Klenotnice ve Staré Boleslavi více

Twitter Facebook YouTube RSS