Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Farní charita

Aktuality

Farní charita srdečně všechny zve 13. března na odpoledne pro seniory. V tomto postním čase nám odpoledne zpříjemní svým duchovním slovem biblistka a teoložka Doc. Mireia Ryšková s tématem Ježíš a nemoc. Začínáme ve farním sále ve 14:30 hodin. Po přednášce bude jako vždy prostor pro setkání a popovídání u kávy, čaje a mnoha dobrot.

Při sbírce na Haiti se nám podařilo získat 91 500 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Kontakt

Milan Čok
E-mail: charitastrasnice@seznam.cz, charita@osobniasistence.cz
Telefon: 607 811 434

Služby - nabídka pomoci

  • návštěva osamělých a nemocných - doma, v nemocnicích, LDN, Domovech důchodců
  • telefonické poradenství, různé informace
  • nákupy, úklid a další drobné domácí práce
  • doprovod k lékaři
  • doprovod na procházkách, doprovod do kostela na mši svatou
  • hlídání dětí
  • předčítání knih, časopisů a novin
  • vyřizování věcí na úřadech

Služby jsou poskytovány zdarma prostřednictvím dobrovolných spolupracovníků farní charity v jejich volném čase.

O nás

Milí přátelé,
dílo farní charity je společným dílem lidí, kteří patří do farní rodiny. Na jedné straně stojí dobrovolníci, kteří jsou ochotni něco vykonat pro druhé, na druhé straně jsou lidé, kteří potřebují nějakým způsobem pomoci. Tyto dvě skupiny však nestojí proti sobě, nýbrž vedle sebe a společně se snaží vytvářet Boží království již zde na zemi.

V současné době má naše farní charita několik spolupracovníků od studentů po seniory, kteří převážně pomáhají starým a nemocným lidem.

Setkání spolupracovníků farní charity se konají každé poslední úterý v měsíci (kromě letních prázdnin) po večerní mši svaté (18:45) ve farní učebně. Konkrétní datum jednotlivých schůzek naleznete také v kalendáři.

Ředitelkou Farní charity Strašnice byla od 1. února 2002 paní Ing. Ludmila Tylová. Od 1. ledna 2007 ji vystřídala ve funkci Markéta Mocová. V současné době (od 1. dubna 2010) byl vedením pověřen pan Milan Čok.

Výzvy

Prosím vyplňte dotazník ke službám farní charity.

Prosíme všechny zájemce, kteří by mohli nabídnout své síly a schopnosti a věnovat trochu svého času druhým, aby se zapojili do farní charity.

Prosíme vás, kteří sami potřebujete pomoci nebo víte o potřebách druhých v naší farnosti, abyste farní charitu kontaktovali a informovali. Nebojte se ozvat, jsme tady pro vás.

Naše aktivity

Twitter Facebook YouTube RSS