Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Národní svatováclavská pouť

Středa 20. září 2016

Pěší pouť

1. skupina

Přede slavnostní mší sv. navštíví kryptu v bazilice sv. Václava.

  • Sraz v 6:00, odjezd 6:05.
  • Zastávka autobusu č. 185 Letňany.
  • Další informace u Lídy Buriánové.

2. skupina

  • Sraz v 6:25, odjezd 6:35.
  • Zastávka autobusu č. 302 Letňany.
  • Další informace u Marušky Revedové (Smolkové).

Cyklistická pouť

Kolem kapliček tzv. Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi.

  • Sraz je 6:30 u kapličky sv. Václava v Sokolovské ulici naproti Invalidovně.
  • Návrat ze Staré Boleslavi individuálně.
  • Délka trasy cca 22 km. Účast na vlastní nebezpečí.
  • Další informace u Petra Šimůnka.

U každé kapličky si vyslechneme krátký historický výklad a pomodlíme se původní barokní modlitbu z mariánského a svatováclavského cyklu.

Svatá cesta (Via sancta) byla vybudována v 70. letech 17. století pražskými jezuity a byla tvořena čtyřiačtyřiceti kapličkami. Dnes je jich zachováno asi osmnáct. Více na www.via-sancta.cz.

Twitter Facebook YouTube RSS