Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Zvolení do pastorační rady 2013

Karel Duchek

Karel Duchek
  • 64 let
  • ženatý

Ve farnosti jsem od dětství, pracuji všude, kde je třeba. Zůstal jsem strašničákem i po přestěhování. Bydlení nesouvisí s pocitem, kam člověk patří, kde prožil krásné dětství, kde prožil krásných třicet let manželství, kde pokřtil svoje děti i vnuky. Strašnice nejsou nejhezčí, s výjimkou kostela, ale jsou mému srdci nejbližší, včetně našeho kostela.

Cíle činnosti v radě:

  1. pomáhat s přípravou a slavením bohoslužeb
  2. podporovat službu v charitativní a sociální oblasti
  3. spolupracovat na údržbě kostela a vytvoření harmonogramu nutných prací
  4. spolupracovat při tvorbě rozpočtu a při posuzování opodstatněnosti výdajů farnosti

Ing. Karel Kamarád

Karel Kamarád
  • 49 let
  • ženatý, 4 děti

Podnikám jako OSVČ a generální reprezentant Allianz pojišťovny, a.s.

Narodil jsem se v Ostrově nad Ohří jako čtvrté dítě ze šesti sourozenců. Po absolvování Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ostrově jsem pokračoval ve studiu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni se specializací konstruktér obráběcích strojů. Po studiu jsem se odstěhoval do Prahy a oženil se.

Ve strašnické farnosti jsme od roku 1995 a podle možností jednotlivě přispíváme k životu farnosti např. formou služby u oltáře při mši sv., čtením, zpěvem ve sboru, občasným zajištěním kavárny, atd.

Věřím, že moje zkušenosti budu moct v pastorační radě plně využít, budu-li zvolen.

Milan Moc

Milan Moc
  • 58 let, ženatý, dvě dospělé děti
  • stavební technik-rozpočtář

Do strašnické farnosti jsem se přistěhoval po svatbě v roce 1979.

Pro farnost bych chtěl, ještě více než doposud, s ohledem na svou profesi, pomáhat s organizováním údržbových stavebních prací, aby nám kostel příliš rychle nezestárnul. Dále pak být ku pomoci kněžím i pastoračním asistentům a v neposlední řadě se snažit při kontaktu s farníky na ně nemračit. Nebývá to vždy tak jednoduché, jak by věřící člověk předpokládal. V případě potřeby bych rád ve farní pastorační radě otupoval ostří leckdy nechtěně vyslovených ostřejších názorů, lidsky omluvitelných, ale nevedoucích k pozitivnímu konečnému výsledku.

Twitter Facebook YouTube RSS