Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Modlitební skupiny

Živý růženec rodin

Rodiny s dětmi vytvořili růži živého růžence. Chcete-li se také zapojit, podrobnější informace získáte na samostatné stránce o živém růženci rodin.

Živý růženec - modlitební skupiny

Ve farnosti se modlí 4 skupiny růží živého růžence - žlutá, modrá, červená a zelená růže. Chcete-li se také zapojit, podrobnější informace získáte na samostatné stránce o skupinách živého růžence. Společná modlitba všech skupin živého růžence se koná v kostele každé první pondělí v měsíci po mši svaté.

Společenství Effatha

Každý čtvrtek se v době od 19 do 21 hodin v místnosti pro matky s dětmi pravidelně schází společenství žen.

Sloužíme církvi i sobě navzájem modlitbou, povzbuzením skrze osobní svědectví i praktickou pomocí všem potřebným. Společenství je vedeno v duchu charizmatické obnovy, náplní našich setkání je osobní modlitba, četba Písma sv., osobní rozhovory, přednášky, zpěv písní ze zpěvníku "Hosana".

Všichni, kteří by chtěli sdílet tuto službu s námi, jsou srdečně vítáni!

Společenství matek

Ke společné modlitbě (nejen) za své děti se scházíme každé pondělí po večerní mši svaté. Blíže se o setkáních dočtete v rozsáhlém článku farního zpravodaje.

Lectio Divina

Lectio Divina je starobylý způsob rozjímavé četby Písma svatého. V naší farnosti se této modlitbě věnuje skupina mladých lidí. Jak takové setkání probíhá se můžete dočíst v podrobném popisu.

Chcete-li se zúčastnit, termíny nejbližších setkání naleznete vždy v kalendáři nebo u pana faráře (setkání bývá 1x měsíčně).

Twitter Facebook YouTube RSS