Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Senioři

Společenství seniorů naší farnosti se pravidelně schází každé druhé úterý v měsíci od 9,30 do 12 hodin ve farní učebně. Na programu jsou zajímavosti zejména z církevního prostředí, rozličné příspěvky, co koho zaujalo. Často se setkání účastní P. Vladimír Kalík se zajímavými přednáškami. U kávy a šálku čaje čas rychle plyne, často se najde důvod k větší oslavě.

Čtvrté úterý v měsíci se podniká vycházka po zajímavostech Prahy, případně jejího blízkého okolí. Zkušení průvodci nás provází zajímavými místy, je třeba sledovat aktuální oznámení.

Jednou ročně, zpravidla v červnu, se pořádá vícedenní zájezd do zajímavých míst naší země. Duchovní a poznávací zájezdy významně stmelují společenství.


Školní rok 2022/2023

září

Prohlídka kostela svatého Václava na Zderaze - plakátek

Školní rok 2021/2022

červen

Zájezd - Olomouc - 14.-19.6.

Konečně!!! Po dva roky jsme se těšili na návštěvu Olomouce. Vše překazil covid. Letošní naději zprvu pokazila válka na Ukrajině, ztratili jsme ubytování u sestřiček – přednost samozřejmě dostali Ukrajinci. Nakonec se vše v dobré obrátilo a my jsme mohli vyrazit na duchovní a poznávací pobyt do Olomouce. Poznali jsme krásy Olomouce, navštívili arcibiskupství, prožili jsme Boží tělo v katedrále sv. Václava ve společnosti našeho arcibiskupa Jana Graubnera. Na Svatém Kopečku nás provedl a pohostil P. Adrián Pavel Zemek. Bylo to opravdu milé setkání. Některé z nás jsme se vydaly do Kroměříže. Byly jsme v zahradách, v zámku i kostelích. Bohužel, Podzámecká zahrada byla zavřená z důvodu možnosti pádu stromů po velké bouři a dešti. Prožili jsme ve společenství krásné dny a již se těšíme na další farní pobyt.
Zdeňka Bajerová

květen

Prohlídka vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého Plakátek.

duben

Prohlídka sbírkové expozice Staří mistři II ve Šternberském paláci Plakátek.

zájezd Olomouc zájezd Olomouc.

březen

Prohlídka - kostela Krista Spasitele více

únor

Prohlídka - kostela Nejsvětějšího Srdce Páně více

leden

Prohlídka - kostela sv. Ludmily více

Školní rok 2020/2021


říjen

Prohlídka - Šternberský palác více

září

na první setkání zveme v úterý 14. září do farní učebny.

na první vycházku zveme až na úterý 26. října (v září připadá 4. úterý na svatého Václava, kdy je státní svátek)

Plánované akce

Každé 2. úterý v měsíci pravidelné setkávání na faře v učebně s pohoštěním a zajímavostmi Na podzim 2020 máme domluvené vycházky na 4. úterý v měsíci, které budeme pravidelně podrobně aktualizovat s přihlédnutím na případná hygienická opatření

květen

Společenství seniorů naší farnosti srdečně zve všechny zájemce na komentovanou prohlídku kostela svatého Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci ( více )

listopad

v úterý 24. listopadu od 10,00h - mše svatá v klášteře v Emauzích v kostele Panny Marie a svatého Jeronýma, od 10,45h komentovaná prohlídka kláštera, v 11,30h setkání s P. Marianem Klenerem OSB v sakristii při příležitosti jeho 80. narozenin

říjen

v úterý 27. října od 10.00h - komentovaná prohlídka v Anežském klášteře s již známým průvodcem panem Beilem o svatých a jejich atributech (odložená z jara)

září

v úterý 22. září od 9,00h - komentovaná prohlídka nově otevřené baziliky Nanebevzetí Panny Marie a Klenotnice ve Staré Boleslavi více

Twitter Facebook YouTube RSS