Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní mateřské centrum

Mateřský klub

Mateřské centrum zahájilo svůj provoz v březnu 2006 a je možné ho navštívit každé pondělí a středu od 9:30 do 12:00.

Vzniklo na žádost maminek s malými dětmi. Jeho přínos maminky spatřují především v tom, že se setkají se sobě podobnými věřícími maminkami a mohou tedy diskutovat o svém životě i výchově právě z pozice víry. Kromě obvyklých programů v mateřských centrech, se v tom našem společně modlí a vždy se probírá zvolené téma.

Mateřský klub je otevřen i pro nově příchozí. Stačí si s sebou vzít přezutí a pro nejmenší případně svačinu. Pro větší děti i rodiče se na zub vždy něco najde. Děti mají k dispozici různé hračky, knížky, skládanky, papír i pastelky...

Farní mateřské centrum funguje i v tomto školním roce.

Vaše dotazy na téma mateřského centra pište nebo zavolejte paní Lídě Buriánové

Twitter Facebook YouTube RSS