Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Senioři

Lectio Divina je starobylý způsob kontemplativní četby Písma svatého. Sestává z následujících částí:

Úvod

V úvodu se modlíme k Duchu svatému, aby nám vykládal Písmo tak, jako apoštolům po svém zmrtvýchvstání.

Lectio

  • Hlasité předčítání Písma.
  • Možnost vložení exegetického komentáře.
  • Samostatná opakovaná četba Písma.
  • Přemítání, čím nás úryvek oslovuje.
  • Všichni účastníci postupně přečtou část úryvku.

Meditatio

Meditatio je teologicko-duchovní rozvíjení tématu, kdy je možno přečíst připravený komentář.

Collatio

Každý účastník může ostatním sdělit svoji myšlenku a své vnímání textu.

Oratio

V této části se snažíme zachytit Boží slovo. Neformulujeme tedy vlastní myšlenky, ale spíše si opakujeme některou část úryvku a vyjadřujeme lásku k Bohu.

Výjimečně můžeme nahlas pronést nějakou krátkou modlitbu, která nás upoutala.

Contemplatio

Dále pokračujeme tichou osobní modlitbou. Setrváváme v tichu, naslouchání a v opojení Bohem. Toužíme po spojení s Ním.

Operatio (actio)

Každý z nás si podle svého odnese ze setkání něco do běžného života. Můžeme si zapamatovat či napsat větu či myšlenku - osobní poselství pro život.

Twitter Facebook YouTube RSS